Senaste

Nya kurser!

Vi erbjuder nu två olika specialkurser. I den ena kommer ni att få träna och få tips i hur ni får en bra inkallning på er hundar. Den andra kursen är för er som vill träna särskilt på att hunden ska gå fint i kopplet. Läs mer och anmäl här!.

Lydnadstävling

Nu på lördag den 23 augusti anordnar klubben lydnadstävling för alla klasser. Start cirka kl. 8:30 för tävlande i elitklass och klass 3 och cirka kl. 11:00 för klass 2 och klass 1. (OBS! Tiderna är preliminära och anger endast tidigaste starttid. Vi reserverar oss för ändringar i schemat.) Samling och prisutdelning hålls i klubbstugan och själva tävlingen sker nere på den stora appellplanen med läktare.

Klubbens cafetéria håller öppen med möjlighet till att köpa kaffe, fikabröd och lättare förtäring. Varmt välkomna önskar vi på Hammarö Brukshundklubb!

 

Foto: Lena Björnson

Revidering bruksregler 2017

Det pågår nu en regelrevidering för samtliga av SBK:s hundsporter. De nya reglerna ska träda i kraft 2017. Förslaget till nya bruksregler är nu ute på remiss och ska besvaras av distriktet senast 30 september. Samtliga medlemmer ges nu möjlighet att inkomma med synpunkter och tankar angående förslaget. Dessa kommer sedan att sammanställas av klubbens tävlingssektor och tas upp på ett möte där disktriktets gemensamma svar fastställs. Vi börjar med att ta in ev. synpunkter via mail och återkommer om vi utifrån detta anser att ett möte är nödvändigt. Så ta nu chansen att vara med och påverka framtida tävlingsregler! Remissen hittar ni här! Synpunkter och tankar i övrigt kan skickas till maud_jak@hotmail.com.

 

Valpkurs i höst!

Det finns nu möjlighet att anmäla sig till ytterligare en valpkurs i höst. Kursen startar 8 september och ni hittar mer info och kan anmäla er här!

Nya kurser!

Vi kan nu erbjuda en grundkurs i allmänlydnad. Kursen är öppen för hundar i alla åldrar och vi går igenom grunderna i allmänlydnad, som inkallning, gå fint i koppel mm. Det går alltså bra att anmäla även valpar till den här kursen. Innehållet kommer sedan att anpassas utifrån deltagarna i kursen. Kursen kommer att gå på tisdagar med start 19 augusti. Vi har fått in många förfrågningar om en grund/valpkurs så vi vill därför uppmärksamma er på att det är först till kvarn från och med det att kursen läggs ut på hemsidan som gäller.

Vi kommer även att erbjuda två kurser i rallylydnad i höst. På den första kursen gå vi igenom vad rallylydnad är för något och ger grunderna för att komma igång och träna på egen hand. På den andra kursen fokuserar vi på att komma vidare med träningen för att kunna tävla i nybörjarklass. Vi går igenom tävlingsregler, bankonstruktion och liknande. Kursen avslutas med en träningstävling senare i höst. Det går bra att anmäla sig båda kurserna eller till bara en av dem!

Läs mer om samtliga aktuella kurser och anmäl här!

Brännbollsturnering

Efter de senaste årens förnedrande nederlag i brännboll har vi äntligen chansen att inte bara få revansch utan även att gå segrande ur en hel brännbollsturnering. Något bättre tillfälle att återupprätta vår heder kommer aldrig att ges vänner!

Turneringen äger rum på Kils BK 16 augusti kl. 14:00. Efteråt grillar vi tillsammans (alla tar med det de själva vill grilla).

Vill du vara med och göra en insats för klubbens namn och ära och samtidigt få umgås med andra härliga hundmänniskor från andra klubbar? Anmäl dig då till Inger på hillskogrothi@hotmail.com.

 

Styrelsen informerar

Klubben har under flera år kunnat glädja sig åt duktiga tävlingsekipage som genom att ta sig hela vägen till SM på ett imponerande sätt representerat klubben. Sedan tidigare har det funnits ett styrelsebeslut om att ersätta resekostnader för deltagare i SM som en uppmuntran och tack till dessa ekipage. Detta beslut togs dock när förutsättningarna var annorlunda, det var till exempel betydligt färre ekipage som var föremål för sådan ersättning. Styrelsen har därför tagit upp frågan på nytt.

Styrelsen anser att det fortfarande utifrån nämnda skäl ska finnas möjlighet för klubbens tävlingsekipage att ansöka om bidrag för resekostnader som uppstår i samband med deltagande i SM. Det kommer dock av ekonomiska skäl inte vara möjligt att till fullo ersätta samtliga resekostnader. En bedömning måste därför göras från år till år av dels hur mycket som kan budgeteras till den här typen av ersättning och dels hur mycket varje tävlande ska erhålla i bidrag. Styrelsen anser att det är viktigt att klubbens intäkter fördelas på ett rättvist sätt utifrån klubbens olika aktiviteter och att intresset för klubbens samtliga medlemmar tas i beaktande.

Ansökan om resebidrag kan göras under hela året och beslut om eventuellt bidrag fattas därefter av styrelsen. Styrelsen har även beslutat att aktivt engagemang i klubbens ideella verksamhet ska premieras vid beslut om resebidrag. Ansökan om resebidrag inklusive kostnadsredogörelse samt övrig information som kan utgöra underlag till beslutet skickas till hammarobk@hotmail.com senast 31 december.

Resebidrag vid andra mästerskap än SM kommer att hanteras utanför rutinen enligt ovan. Vid förevarande fall uppmanas deltagande att ta kontakt med styrelsen.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 91 andra följare

%d bloggers like this: